Bispens Hald

Op til reformationen i 1536 var der uro i Danmark. Hans Tausen kom til Viborg og prædikede Luthers lære, og Viborg's borgere smed bispen ud af hans egen by, da han forsøgte at arrestere Tausen.

Pga. den urolige situation i Viborg-området på denne tid, opførte Viborg-bispen Jørgen Friis i 1528 "Ny Hald", oven på resterne af Niels Bugges nedrevede borg.

Det blev nu forstærket med 8 meter høje jordvolde mod den ny tids våben: Kanoner. En tårn eller kanonrondel blev opført (det nuværende tårn er dog en moderne rekonstruktion fra 1900-tallet) og et porthus med 2 vindebroer - til både gående og kørende.

Hvordan dette porthus ud - som også i beretningerne i 1600-tallet benævnes "Store Stenhus" og var slottets hovedbygning?

Et kort fra af Peder Resen fra 1677 viser Hald Slot ca. 20 år før dets nedrivning.


Her ses tydeligt et langt, smalt porthus, men tegningen er meget upræcis på flere områder, og stemmer ikke overens med de faktiske ruiner.

En istandsættelsesrapport af porthusets ruiner i 2008 beskriver "Rum i murlivet", som kunne tyde på at de er bunden af såkaldte "hemmligheder" (toiletkanaler). De har i såfald ført op til en øvre etage, hvormed kasematterne ikke kan have været jorddækkede.


Et smalt porthus ville heller ikke give megen mening i forhold til de mange rum, som nævnes i beretningerne fra 1600-tallet, og givet at det var slottets hovedbygning - må det have været af større dimensioner, hvilket ruinerne også tyder på.Den har isåfald haft en svagt afrundet gavl, med en niche til portindgangen og vindebroerne. Herfra flankerede 2 skydeskår vindebroerne - én i hver side.

Selve porthuset er bygget på pælefundament - såkaldt pilotering.

Vindebroernes funktion:


Vindebroerne gik ned i hulrum - gruber - som var delvist valdfyldte. De blev hejst op fra en øvre etage.

Her ses vindebro-gruberne overdækkede med hhv. sten og egetræsplanker.

Formålet med 2 vindebroer er, at da den store vindebro kræver flere kræfter og tager længere tid at hejse op end den lille, ville kun den lille være nede i ufredstid, da den er hurtigst at hejse op igen i tilfælde af at en fjende nærmede sig.

Mulig rekonstruktion af Hald Slot, som viser bygningernes indbyrdes placering.