Brattingsborg el. Valdemars Skanse

Dette mærkelige anlæg er blevet fortolket forskelligt gennem tiderne. I flg. folkesagn fra 15- og 1600-tallet, kaldtes stedet for "Valdemars Skanse", men blev gennem 1900-tallet fortolket som det tidligste Hald, ejet af rigets marsk/krigsminister Ludvig Albertsen Eberstein i 1320'erne.

Det blev fortolket som et såkaldt "Castrum Curia"-anlæg, eller "Motte & Bailey" som det kendes fra udlandet, med et tårn af træ på toppen af den store høj, og økonomibygninger mv. på den mindre banke.

Men arkæologiske undersøgelser af stedet har ikke fundet spor fra bygninger. I bogen Castles at War (2014) i artiklen "Three Castles at Hald", argumenterer middelalderarkæolog Jesper Hjermind for at anlægget har været et belejringsanlæg, og tager dermed sagnet om Valdemars Skanse op igen.

Iflg. sagnet var det her Valdemar Atterdag i 1355 angreb Niels Bugges borg. Moderne fortolkning er dog kommet frem til, at anlægget rigtignok er et belejringsanlæg, men fra 1372.

Efter Niels Bugges død i 1358 overtager hans svigersøn Gotskalk Skarpenberg borgen. Han fører hans svigerfars kamp mod kongemagten videre, og det ender i et opgør, hvor Valdemar Atterdag belejrer borgen. Her opføres en blide/kastemaskine på toppen af den store høj. Der er 2 høje ialt, og vi ved ikke hvordan den mindre, flade banke/høj skal fortolkes - men muligvis har det været én stor bakke, som man har gravet til for at placere en blide.


Kort over Brattingsborg af Julius Eibe (1803-82)

Fordybningerne i den store høj er muligvis spor efter "trækstier" til at spænde bliden. Forhøjningerne i hjørnerne er muligvis indholdet af skansekurve - dvs. jord indkapslet i fletværk, til at beskytte mandskabet der betjener bliden, mod angreb fra borgens forsvarere.

Blider blev sjældent brugt til at ødelægge stenbygninger. Oftest kastede man sygdomsinficerede dyr - såsom rotter - ind mod borggården, hvormed de spredte sygdom hos borgens indbyggere. Andre gange skød man med ildkugler, som på illustrationen herover - hvormed man kunne håbe på at sætte ild i bindvingsværks- og bulhuse.

Nederst ses situationen i 1372 rekonstrueret, med Niels Bugges Hald i baggrunden, og Brattingsborg/Valdemars Skanse med bliden, i mellemgrunden: